عاشقانه ترین

دل نوشته های یه دل عاشق

بزرگترین نعمت دنیا

دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست

مرا شاد میکند و لبخند را به دنیایم هدیه میکند

حتی این روزها گاهی پرواز میکنم

من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم …

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

سهم من از دنیا

گاهی دلم برایت تنگ می شود ...

و این را خوب میدانم که دیگر نیستی ! به اجبار آرام میگیرم ...

 چه اجــبار تلـــخی !سهــم من از دنیــــــــــــا نداشتن استــــــــــــ ...

تنهـــــا قدم زدن در پیاده رو هــــــای پاییز و فکـــــــر کردن به کســـــی که هیــــچ وقتـــ نبود...!!!

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

عاشق تو بودن

مرخصی ندارد

حتی وقت استراحت ندارد

حقوق و مزایا ندارد

بیمه ندارد

ترفیع و پست و مقام ندارد

استعفا یا اخراج شدن ندارد

بازنشستگی و از کار افتادگی هم ندارد

با این حال دوست داشتنی‌ ترین شغل دنیاست ، عاشق تو بودن !

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

برق نگاهت ...

ﭼﺮﺍﻏﻬﺎ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﻦ 

 ﻧﻮﺭ ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﻫﻢ …

ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺑﺮﻕ ﻧﮕﺎﻫﺖ

 ﻣﻦ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻫﯿـــــــــــﭻ...

 ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺐ ﺭﺍ ﻣﭽﺎﻟﻪﻣﯽ ﮐﻨﺪ!

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

همه دنیای من ...

بـــــهش گفتـــــم:

داد بزن بگو "دوستت دارم"

تا همــــه دنـــــیا بدونن دوســــتم داری..

در گــــــوشـــم گــــفت:

"دوســــتت دارم"

پـــرسیدم چرا در گوشـــم گفتـــی؟

گــــفت:

چون....

*"تـــــو همــــه دنیـــــــای منــــی" *

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

هیس ...

هیس...!

هیچی نگو ...

صدای تو را باد هم نباید بشنود ...

تمام وجود تو مال من است ...!

مردم میگویند حسودم!

تو میگویی دیوانه ام

اما من عآشقم! 

بگذار هر چه میخواهند بگویند!

عشق، حسادت، دیوانگی ...

تو بخند تا ببینی چطور برایت جان میدهم!

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

پاییز

پاییز زمستانی است که تب کرده است...

تابستانی است که لرز کرده است...

بغضی است که رسوب کرده است...

حرفی است که سکوت کرده است...

من؛ سکوت رسوب کرده در تب و لرز پاییز را حس میکنم...

پاییز عروس تمام فصل های من است...

یادم باشد پاییز که رسید برگهایی که روزی هزاران بار نفس ارزانی می کردند را له نکنم...

پاییزتون زیبا...


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

بهترین بهانه ...

Image result for ‫عکس نوشته های عاشقانه‬‎

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

عشق و عقل

Image result for ‫عکس نوشته های عاشقانه‬‎

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

بدون عنوان ...

Image result for ‫عکس نوشته های عاشقانه‬‎

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰